Archive for Ocak 7th, 2022

SGK Genelgesi 2022/1 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için tespit edilerek, 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27…  

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 07 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31712 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından…   

SGK Genel Yazı – Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri

SGK Genel Yazı – Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı:E-13986510-206.0…   

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022/1. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022/1. Dönem 2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark