Archive for Mart 2nd, 2018

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 383)

Milli Emlak Genel Tebliği 383 02 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30348  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî G…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark