Archive for Mart 3rd, 2018

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

2018 Gemi Adamları İaşe Bedeli 03 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30349 …  

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)

Sivil Hava Sıhhi İşyeri Açma SHY-33B 03 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30349 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…  

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) 03 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30349  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Am…  

SGK Genelgesi 2018/9 (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri)

SGK Genelgesi 2018/9 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 01/03/2018 Sayı : 98547999-010.06-E. 1281350 K…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark