Archive for Mart 6th, 2018

7100 Sayılı Kanun Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7100 Sayılı Kanun Yükseköğretim 06 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30352  Kanun No: 7100 Kabul Tarihi: 22 Şubat 2018 MADDE 1- 27/7/1967 tarihli v…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark