Archive for Mart 12th, 2018

7099 Sayılı Kanun – Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7099 Sayılı Kanun 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kanun No: 7099 Kabul Tarihi: 15/02/2018 MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Ta…  

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Aydınlatma Yükümlülüğü 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ama…  

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Veri Sorumlusuna Başvuru 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ve…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark