Archive for Mart 13th, 2018

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicili Müdürlükleri 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/12/2…  

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar BKK 2017/11501

Ülkemize Turist Getiren BKK 2017/11501 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Karar Sayısı : 2017/11501 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grub…  

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar BKK 2017/11507

Kruvaziyer Gemi Turist BKK 2017/11507 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Karar Sayısı : 2017/11507 Ekli “Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turi…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark