Archive for Ekim 1st, 2018

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aynı Yönetmeliğin EK-21’ inde yer alan Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sayfanın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark