Archive for Ekim 5th, 2018

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark