Archive for Ekim 20th, 2018

Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı

Bilindiği üzere, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun gelir vergisinden istisna edilen ücretleri düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (16) numaralı bent eklenmiştir.

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark