Archive for Aralık 4th, 2018

Anayasa Mahkemesinin E: 2018/8, K: 2018/85 Sayılı Kararı

İkinci fıkra uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark