Archive for Ocak 10th, 2019

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)

Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark