Archive for Şubat 8th, 2019

2019 Harcırah Tutarları II

01 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İndirilecek KDV

Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İndirilecek KDV’nin de 109 No.lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu Yapılması  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark