SGK Genel Talimat (Asgari İşçilik)

SGK Genel Talimat Asgari İşçilik T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı Tarih: 15/01/…

 

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik Bilindiğ…

 

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1)

Kamu İhale Tebliği 2018/1 19 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30306 Kamu İhale Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/200…

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1)

Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olunan Tutar 19 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30306 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 20/1/2010 ta…

 

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ 2018-3 19 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30306 Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebl…

 

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarımsal Faaliyet Prim Borçları 17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30304 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 285..

 

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife 17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30304 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 2..

 

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gaz…

 

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği 41 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Maliye Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ,  10/2/1954 tarihli…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar

Parasal Sınırlar ve Oranlar 57 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10…

 

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 30/4/2003 tarihli ve 25094 s..

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 1 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Maliye Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark