Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticari Defterler 22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30368  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve..

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 22/03/2018 22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30368  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihl…

 

Yapı Ruhsatı İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili

Yapı Ruhsatı İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili VALİLİKLER, BELEDİYELER VE RUHSAT VERMEYE YETKİLİ DİĞER KAMU VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİN…

 

Şirket Kuruluşunda İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili

İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Y…

 

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerinin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerinin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlü…

 

VUK 493 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493)

VUK 493 21 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç..

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SUT Değişiklik 21/03/2018 21 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 2…

 

SGK Genelgesi 2018/11 – Otomatik İşyeri Tescili

SGK Genelgesi 2018/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :24010506-010.06-E. 1654785 Tarih: 16/03/2018 Konu…

 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30364 (Mükerrer) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: Amaç ve kapsam MA…

 

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik 16 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30362 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı…

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2018/16)

Tarımsal Üretim Yatırım ve İşletme Kredisi 2018/16 16 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30362 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖL…

 

7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7101 Sayılı İcra ve İflas 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30361  Kanun No: 7101 Kabul Tarihi: 28 Şubat 2018 MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark