Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları belirlemektir.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliği Değişiklik 24/05/2019 24 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30783 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mü…

 

Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulaması

Vergi Kaçakçılığı Fiili ANAYASA MAHKEMESİNİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI FİİLİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASINA EK AYRICA MAHKUMİYET CEZASI UYGULANMASINA…

 

SGK Genelgesi 2019/11

SGK Genelgesi 2019/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 92604331-010.06.02-E.7654597 Tarih: 21/05/201…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları

KGK Kararları 16/5/2019 21 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30780 Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Karar No: 75935942-050.01.04-[01/132] Konu…

 

Anayasa Mahkemesinin 3/4/2019 Tarihli ve 2016/2400 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi 2016/2400 21 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30780 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE İŞ BANKASI A….

 

SGK Genelgesi 2019/10

SGK Genelgesi 2019/10 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 69053920-010.06.99-E.7452327 Tarih: 16/05/201…

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Ölüm ve ivazsız intikal halinde mirasçıların ve intikal sahiplerinin vermeleri gereken Veraset ve İntikal…

 

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitim 18 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30778 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MADDE 1 – 4…

 

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Gümrük Tebliği Serbest Dolaşıma Giriş 16 18 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30778 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliği…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/9, K: 2019/27 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E: 2019/9 17 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30777 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/9 Karar Sayısı : 2019/…

 

Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi 2018/9115 16 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30776 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: GENEL KURUL KARAR ÜNAL GÜRPINAR BAŞVURUSU…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark