Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sanayi17 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29535 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de y…

 

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)

gumruk14 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29532 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu..

 

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

gumruk14 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29532 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Olarak Görev Yapmakta İken Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Primleri Hakkında Duyuru

SGK LogoT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 13/11/2015 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi…

 

4688 Sayılı Kanun Uyarınca Sendikalar ve Konfederasyonlar ile Sendika Şubelerinin Başkanlıkları ve Yönetim Kurullarına Seçilenlerden Aylıksız İzne Ayrılanların Prim Belgelerinin Gönderilmesi ve Ödenmesi Hakkında Duyuru

SGK LogoT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 13/11/2015 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi..

 

Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğ

gumruk13 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29531 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar …

 

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/29, K: 2015/95 Sayılı Kararı

anayasa12 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29530 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2015/29 Karar Sayısı:2015/95 Karar Tarihi: 22 Ekim 2015…

 

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2014 Tarihli ve E: 2013/1, K: 2014/161 Sayılı Kararı

anayasa11 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29529 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2013/1 Karar Sayısı : 2014/161 İptal Davasının Konusu: …

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/19)

myk11 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29529 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 11/12/2009 tarihli ve 27429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/18)

myk11 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29529 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan …

 

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.1.a)

spk11 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29529 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 1/8/2015 tarihli ve 29432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatı…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 133)

gumruk11 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29529 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark