Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/21 (ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tablo)

gib2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tablo

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleriÖzel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin

 

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)

maliyebBu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)

ekonomi_bakanligiYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 11 inci maddesinin

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/8)

tarim-gida-yenilogoTarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SGK LogoSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 numaralı

 

Özel Hususlar-Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35

kamu-gozetim-kgkBu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Standardının…

 

Harçlar Kanunu Sirküleri / 13 (Elektrik Üretimi Lisans Harçları)

maliyeb492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi ve 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XV-Elektrik üretimi lisans harçları” başlıklı bölümü

 

SGK Duyurusu (Muafiyet Belgesi 2014)

SGK Logo5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunan sigortalılar

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)

maliyeb18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

cevre_sehircilik1/1/2014 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

ekonomi_bakanligiİhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2014 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark