İşyeri Bildirgesinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu

SGK Logoİşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında verilmekte olan işyeri bildirgeleri…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] Sayılı Kararı

kamu-gozetim-kgkEkli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında…

 

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)

maliyebBu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları

 

 

4/c Sigortalılarının Hizmet Birleştirmeleri Hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyuru (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü)

SGK Logo5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

 

Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

bddkYönetmelik ile finansal tüketicilere sunulan hizmetler karşılığı bankalarca tahsil edilen ücret, komisyon ve masraflara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde…

 

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemiadamları Yönetmeliğinin 55 inci maddesi değiştirilmiştir.ulastirma

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim mebKurumları Yönetmeliğinin

 

1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru

gib5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına…

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

teraziTBMM’ye sevk edildi…

 

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SGK LogoGenel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin…

 

Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

saglik_bakanligiBu Tebliğin amacı, izinli kaynak ve içme suları ile doğal mineralli suların üretimi sonrasında depolanması, satış

 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşammvirlik Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark