Ankara Büyükşehir Belediyesince Tarh Edilerek Mükelleflere Tebliğ Edilen Yol Harcamalarına Katılma Paylarının Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7389)

bkkEkli “Ankara Büyükşehir Belediyesince Tarh Edilerek Mükelleflere Tebliğ Edilen

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2015/10)

myk3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukGümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

 

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligiSendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş

 

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligiSendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında

 

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligiToplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmeliğin

 

12 Haziran 2015 Tarihli ve 29384 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu İhale Kurumu’na Ait Yönetmelikler ve Tebliğ

kamuihale6 adet yönetmelik ve 1 adet tebliğ…

 

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

epdkPetrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7603)

bkkEkli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması

 

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

calisma_bakanligiÜrünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile

 

Anayasa Mahkemesinin 14/5/2015 Tarihli ve E: 2014/177, K: 2015/49 Sayılı Kararı

anayasa6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve …

 

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleriAraç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark