Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:3)

gibKDV Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin yayımından itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukGümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

mmSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

mmYeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

 

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/17)

tarim-gida-yenilogoBu Tebliğ, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul…

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleriÖzel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe 47 nci maddeden

 

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

btkPosta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

 

SGK Genelgesi 2015/14 (Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası Hk.)

SGK LogoBilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 60 ıncı ve 61 inci maddelerinde

 

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği

hazineYer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler

 

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

gumrukBu Tebliğin amacı, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun

 

SGK Genelgesi 2015/13 (4b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması)

SGK Logo6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun…

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/13)

tarim-gida-yenilogoBu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark