Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45)

maliyeb2464 sayılı Kanunun, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına dair…

 

Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı

kamu-gozetim-kgkBağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 14 Temmuz 2014 tarihinde başlayıp 25 Temmuz 2014 tarihinde saat 17:00 de sona erecektir.

Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 38

kamu-gozetim-kgkBu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi

 

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun (6550 Sayılı Kanun)

teraziBu Kanunun amacı, araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin

 

Tüketici Konseyi Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı; Tüketici Konseyinin kuruluş ve görevleri ile toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113)

gumrukGümrük Genel Tebliği (Gümrükİşlemleri) (Seri No:100)’nin 3 üncü

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mebMillî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin…

 

Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik

maliyebBu Yönetmeliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler…

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/15)

tarim-gida-yenilogoBu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere…

 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2014 Yılı Programında Belirlenen Türk Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar (2014/6504)

bkkyabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile…

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

saglik_bakanligiAyakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar (Banka Kredileri İadesi vb.)

yargitayTaraflar arasında konut kredisi sözleşmesi bulunduğu ve kredinin kullanımı sırasında davalıdan 1.317, 10 TL masraf alındığı…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark