BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik 29 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30052 Karar Sayısı : 2017/10106 31/1/2017 tarihli ve 201…

 

Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

2017 Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri Katsayıları 28 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30051 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Müte…

 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Değişiklik 28 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30051 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 5/12/2…

 

Anayasa Mahkemesinin 12/4/2017 Tarihli ve E: 2017/23, K: 2017/93 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/23 27 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30050 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/23 Karar Sayısı…

 

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (No: 2017/20)

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ 2017/20 27 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30050 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kaps..

 

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanım Değişiklik 26 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30049 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 11/6/2015 tarih…

 

4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemeler 2017/5 25 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30048 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – 31/3/2017 tarih…

 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri 25 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30048 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve T…

 

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Sınai Mülkiyet Kanunu Yönetmeliği 24 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30047 Türk Patent ve Marka Kurumundan: BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Da…

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 24 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30047 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 2…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

SMMM YMM Genel Tebliği Seri No: 45 22 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30046 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1…

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sürücü Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik 22 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30046 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark