Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Temelli Kamu İhtiyaçlarına Yönelik Destek Programları Yönetmeliği

terazi02 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29612 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Am..

 

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

SGK LogoT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 28/1/2016 Sayı: 24010506/031/38 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst..

 

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/6)

tarim-gida-yenilogo01 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29611 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsa..

 

Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2010/3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

rekabet_kurumu31 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29610 Rekabet Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 18/4/2010 tarihli ve 27556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)

tarim-gida-yenilogo30 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29609 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 –…

 

Gelir Vergisi Sirküleri /99

gibT.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konusu    : Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve …

 

Kamu İhale Tebliği (No: 2016/1)

kamuihale29 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29608 Kamu İhale Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı …

 

Araştırma Altyapıları Mevzuatı (6550 Sayılı Kanun Mevzuatı)

kalkinma_bakanligiT.C. Kalkınma Bakanlığı Tarih: 28 Ocak 2016 SUNUŞ Bilim, teknoloji ve yenilik alanında yapılan atılımlar ülkelere rekabet üstünlüğü kazandırmakta ve …

 

Anayasa Mahkemesinin 8/12/2015 Tarihli ve E: 2014/87, K: 2015/112 Sayılı Kararı

anayasa28 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29607 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2014/87 Karar Sayısı: 2015/112 Karar Tarihi: 8.12.2015 İp…

 

Anayasa Mahkemesinin 8/12/2015 Tarihli ve E: 2014/87, K: 2015/112 Sayılı Kararı

anayasa28 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29607 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2014/87 Karar Sayısı: 2015/112 Karar Tarihi: 8.12.2015 İp…

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

cevre_sehircilik28 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29607 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan..

 

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6661 Sayılı Kanun)

bkk27 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29606 Kanun No: 6661 Kabul Tarihi: 14 Ocak 2016 MADDE 1– 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanun…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark