Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)

sanayiBu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kamuihale“Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı

 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar (E.2013/10448)

yargitay21.09.2008 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yaptığı tedavi yardımı nedeniyle oluşan kurum zararının

 

SGK Genelgesi 2014/28 (Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri)

SGK LogoGeçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

bddkBanka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

maliyebGelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin

 

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5)

tcmbBu Tebliğin amacı, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SGK LogoSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3 numaralı maddesinde

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamu-gozetim-kgkBağımsız Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j)

 

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukGümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /35

gib2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

 

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

spkBorsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark