Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

vakiflar_mudurlugu09 Haziran 2016 Resmi Gazete Sayı: 29737 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Kü…

 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine09 Haziran 2016 Resmi Gazete Sayı: 29737 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 16/1/2016 tarihli ve 29595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan…

 

BKK 2016/8871 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

bkk09 Haziran 2016 Resmi Gazete Sayı: 29737 Karar Sayısı: 2016/8871 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması…

 

“ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ

cevre_sehircilik08 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29736 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) B…

 

Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

adalet07 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29735 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve Adalet Bakanlığını…

 

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelik

enerji03 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29731 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1..

 

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)

gumruk03 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29731 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE…

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve F…

 

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

kalkinma_bakanligi01 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29729 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih         : 31/12/2015 Karar No  : 2015/63 Konu …

 

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/21)

tarim-gida-yenilogo31 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29728 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de y…

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

SGK Logo29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayı…

 

Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayı…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark