Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2015/7862)

bkkEkli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması;

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2015/7749)

bkkEkli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

 

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/89, K: 2014/116 Sayılı Kararı (6486 Sayılı Kanun Hk.)

anayasa6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

 

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

ypkBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/03/2015 tarihli ve 150 sayılı yazısı dikkate alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde

 

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/17 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

ypkBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/03/2015 tarihli ve 150 sayılı yazısı dikkate alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde

 

Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı

kamu-gozetim-kgkBağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 8 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp 22 Temmuz 2015 tarihinde

 

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

saglik_bakanligiBu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde uyulması gerekli kuralları belirlemektir.

 

SGK Duyurusu (Prim ve Diğer Ödemelerin Süre Uzatımı Hk.)

SGK Logo…son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri

 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SGK Logo5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının…

 

13/6/2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Yer Alan Oranın Farklılaştırılması Hakkında Karar (BKK 2015/7910)

bkk5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukGümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (h) bentleri ile yedinci fıkrasında

 

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2015/4)

gibTüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Gelirlerine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark