T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/8)

tarim-gida-yenilogoTarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SGK LogoSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 numaralı

 

Özel Hususlar-Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35

kamu-gozetim-kgkBu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Standardının…

 

Harçlar Kanunu Sirküleri / 13 (Elektrik Üretimi Lisans Harçları)

maliyeb492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi ve 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XV-Elektrik üretimi lisans harçları” başlıklı bölümü

 

SGK Duyurusu (Muafiyet Belgesi 2014)

SGK Logo5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunan sigortalılar

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)

maliyeb18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

cevre_sehircilik1/1/2014 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

ekonomi_bakanligiİhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2014 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler…

 

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

maliyebYönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

 

Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleri2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:435)

maliyebBankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin

 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı E.2013/7901 (Vekalet Ücreti Hk.)

yargitayAvukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi gereğince 400,00 TL olması gerekirken 1.200,00 TL olarak hükmedilmesinin

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark