Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)

gumrukGümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 24 26 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29900 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç …

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/10)

tcmbZorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ Sayı 2016-10 26 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29900 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12…

 

BKK 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

bkkBKK 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 2…

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

gibBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Seri No 3 25 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29899 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Ba…

 

SGK Genelgesi 2016/26 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi Uygulaması

SGK LogoSGK Genelgesi 2016/26 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi Uygulaması Bağ-Kur Beş Puanlık Prim İndir…

 

BKK 2016/9521 Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar

bkkBKK 2016/9521 Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar 24 Kasım 2016 Ta..

 

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1)

para_krediTasarım Desteği Hakkında Tebliğ No 2016-1 24 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29898 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 18/4/2008 ta..

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

para_krediPazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ No 2016-2 24 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29898 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulund..

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarim-gida-yenilogoGıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte 24 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29898 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında…

 

Bilirkişilik Kanunu 6754 Sayılı Kanun

bkkBilirkişilik Kanunu 6754 Sayılı Kanun 24 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29898 Kanun No: 6754 Kabul Tarihi: 03 Kasım 2016 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hü…

 

6761 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

bkk6761 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 24 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı..

 

4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine4749 Sayılı Kanun Dış Finansman Sağlanması Yönetmelik Değişikliği 23 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29897 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark