Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

bkkBankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/8/2015 Tarihli ve 2015/15 Sayılı Kararı


para_krediDöviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/35)

tarim-gida-yenilogo(Tebliğ No: 2015/16)’in 8 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2015/7998)

bkk2015/7998 Ekli “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/8/2015 Tarihli ve 2015/14 Sayılı Kararı

bkkPara Kredi ve Koordinasyon Kurulundan…

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/8/2015 Tarihli ve 2015/14 Sayılı Kararı

para_krediPara Kredi ve Koordinasyon Kurulundan…

 

Evde Çocuk Bakımı Projesi Sigorta Primi ve Maaş Ödeme Kılavuzu

SGK LogoEvde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kesin kayıtları 6 Temmuz 2015 itibariyle başlamıştır.

 

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

maliyebBu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mebMillî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

 

Sayıştay Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı (K.No: 5391/1)

teraziBu esasların amacı, 4734 S.K… uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesidir…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mmSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan

 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mmSerbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark