Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri 04 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30028 Hazine Müsteşarlığından: MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26..

 

Kooperatiflerin Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Hakkında Genelge 2017/1

Kooperatiflerin Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi 2017/1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Sayı : 96968930-251.03..

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/44

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/44 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44 Kon…

 

Tevsik Zorunluluğunda Kapsam Daraltıldı

Tevsik Zorunluluğunda Kapsam Daraltıldı 7.000 TL’NİN ÜZERİNDE OLMASI DURUMUNDA TEVSİK ZORUNLULUĞU BULUNAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN KAPSAMI DARALTILDI ÖZ..

 

VUK 479 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 479)

VUK 479 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 479 01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30025 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 –…

 

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu İPC (2017/1) 01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30025 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 14/10/1983 ta…

 

Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik

Benzin ve Motorin Çevresel Etkiler 01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30025 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan…

 

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile 01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30025 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM A…

 

Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği

Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği 01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30025 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,…

 

BKK 2017/9941 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/9941 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30024 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/9941 Ekli “KOSGEB T…

 

2016 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2016 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi UNUTMAYINIZ 1) 2016 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin internet üzerinden 25 Nisan 2017 Salı günün…

 

4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemeler No: 2017/4 31 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30024 Rekabet Kurumundan: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark