Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik

btk13 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29769 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE…

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

calisma_bakanligi04 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29762 Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Ka…

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

meb03 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29761 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mil…

 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)

sanayi02 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29760 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1…

 

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

gumruk01 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29759 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan…

 

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

epdk01 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29759 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayı..

 

BKK 2016/8998 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

bkk30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Karar Sayısı: 201/8998 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tesp..

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligi30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’d..

 

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

vakiflar_mudurlugu30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanara…

 

Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-61.1.a)

spk30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ki…

 

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.b)

spk30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan P..

 

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

sanayi29 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29757 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark