Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119)

gumrukVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun..

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/8)

mykBu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 67 (Kıymetli Taşlarda KDV Uygulaması)

gib3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların

 

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) Çerçevesinde Belirlenen Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkındaki Duyuru

tcmb(1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak (a) Aylık azami akdi

 

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2014/7016)

bkkKanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin

 

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sanayiTaksimetre Muayene Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin

 

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu (6570 Sayılı Kanun)

teraziBu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık

 

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6571 Sayılı Kanun) (

teraziUluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında yapılan 75 inci Uluslararası Çalışma

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı

kamu-gozetim-kgkBağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının

 

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 21/11/2014 Tarihli ve 2014/10 Sayılı Kararı

para_kredi“Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2013/59) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/58)

tarim-gida-yenilogo“(1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/4/2015’dir. Bu tarihe kadar

 

2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge

gibBilindiği gibi, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları her bir vergi dairesine

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark