Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373)

maliyebMilli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373) 08 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29851 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta…

 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

maliyebKamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri 07 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29850 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 10/10/2006 tarihli ve..

 

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)

gumrukGümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) 07 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29850 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:..

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukGümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 07 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29850 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli..

 

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukEsnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik 06 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29849 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 29/6/20…

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) ile İlgili Düzeltme

maliyebHarçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) ile İlgili Düzeltme 05 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29848 DÜZELTME 04/10/2016 tarihli ve 29847 sayı..

 

BKK 2016/9256 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespiti Hakkında Karar

bkkBKK 2016/9256 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) 05 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29848 Karar Sayısı : 2016/9256 4760 sayılı Ö..

 

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği

basin_ilanResmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği 05 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29848 Basın İlan Kurumu Genel Müd…

 

BKK 2016/9139 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

bkkBKK 2016/9139 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 05 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29848 Karar Sayısı : 2016/9139 Ekli..

 

BKK 2016/9257 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

bkkBKK 2016/9257 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesi 05 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29848 Karar Sayısı : 2016/9257 Ekli “Fınd…

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

gibHarçlar Kanunu Tebliği Seri No 77 04 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29847 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

gibKatma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No 7 04 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29847 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 –..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark