Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihaleHizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihaleMal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

 

 

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı

para_krediBu kararın amacı, bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının…

 

 

Danıştay 4. Dairesine Ait Kararlar (E.2014/271 ve E.2014/272)

danistayDavacının 2006 yılına ilişkin yasal defter ve belgelerinin istenilmesine rağmen inceleme elemanına ibraz edilmemesi nedeniyle katma değer

 

Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

icisleri5682 sayılı Pasaport Kanununun uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen pasaportların şekil ve…

 

 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (

maliyebKamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında…

 

 

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)

spkBu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve…

 

 

SGK Genelgesi 2014/20 (Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri Hk.)

SGK LogoAdli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri

 

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik

hazineBu Yönetmeliğin amacı zorunlu sigortaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

 

 

 

 

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/35)

tarim-gida-yenilogoBu Tebliğ, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan

 

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/35)

tarim-gida-yenilogoBu Tebliğ, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)

maliyebVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 6 ncı bölümü  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark