Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kamu-gozetim-kgk…Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kamu-gozetim-kgk…Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

 

Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazineGüvence Hesabı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası…

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazineYönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası…

 

Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazineAktüerler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

gib(I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7273)

bkkEkli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulma

 

SGK Genelgesi 2015/9 (3201 Sayılı Kanunun Uygulaması Hk.)

SGK Logo3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun…

 

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

adaletMilletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda…

 

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

aile_bakanligiBu Yönetmelik, yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin…

 

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

gumrukTebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

gumrukTebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark