Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)

gumrukGümrük Genel Tebliği (Gümrükİşlemleri) (Seri No: 90)’nin

 

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar ( BKK 2014/6784)

bkkBelediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak aydınlatma gideri

 

 

Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

calisma_bakanligiBu Tebliğin amacı; pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların

 

5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi

SGK LogoBilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı madde ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Kurumumuz alacaklarının

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 69

gib30.09.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

 

01 Ekim 2014 Tarihli ve 29136 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tebliğleri

kamu-gozetim-kgk4 Adet Tebliğ…

 

Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

hazineSigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2007/1) Ek I’inde yer alan Sigorta Branşları Listesinin

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

ekonomi_bakanligiDahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SGK LogoSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.4 numaralı maddesinin

 

SGK Genelgesi 2014/27 (3201 Sayılı Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler)

SGK Logo6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun…

 

5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair … Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi

emlak_konutHak sahipleri listesi…

 

28 Eylül 2014 Tarihli ve 29133 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ücret Tarifeleri

adaletBilirkişi, Gider Avansı, Hakem ve Tanık Ücret Tarifeleri…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark