Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 14 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29979 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığ…

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Uygulanması T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI Karar No : 75935942-050.01.04…

 

VUK 478 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 478

VUK 478  11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Amaç ve Kapsam 4/1/1961 tarihli ve 213 sa…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:12 11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 3…

 

6771 Sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6771 Sayılı Kanun 11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Kanun No: 6771 Kabul Tarihi: 21 Ocak 2017 MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı..

 

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.b)

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan III-37.1.b 10 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29975 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 11/7/2013…

 

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1a)

Özel Durumlar Tebliği II-15.1a 10 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29975 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı..

 

KHK/687 – 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve GV Stopaj Desteği

KHK 687 09 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29974 Karar Sayısı: KHK/687 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inc..

 

VUK 477 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 477

 VUK 477  2016 Yılı Borsada Rayici Olamayan Paralar 08 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29973 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Am…

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı 08 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29973 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî…

 

SGK Genelgesi 2017/4 684 sayılı KHK uygulamaları

SGK Genelgesi 2017/4 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 86074640-010-E.495196 Tarih: 26/01/2017 Konu :..

 

Anayasa Mahkemesinin E. 2016/21 K. 2016/199 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E. 2016/21 07 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29972 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/21 Karar Sayısı : 201…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark