Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2013/48, K: 2014/198 Sayılı Kararı

anayasa3065 Sayılı Kanun Hk.

 

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/160, K: 2014/117 Sayılı Kararı

anayasa2918 Sayılı Kanun Hk.

 

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 51)

kamu-gozetim-kgk(TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’in geçici 1 inci maddesi değiştirilmiştir.

 

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 50)

kamu-gozetim-kgk(TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’in 5 inci maddesi değiştirilmiştir.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)

maliyebVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4212)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447)

maliyebVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 3972)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)

maliyebVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4152)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7437)

bkk4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak

 

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

maliyebUzlaşma Yönetmeliğinin 6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukElektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 Sayılı Kararı

anayasa6183 sayılı Kanun Hk.

 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 30/3/2015 Tarihli ve 2015/7 Sayılı Kararı

para_krediTarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark