Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7)

maliyeb16 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29686 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Ga…

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

hazine16 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29686 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yay…

 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ulastirma16 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29686 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: MADDE 1 – 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî G…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı

anayasa15 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29685 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2015/67 Karar Sayısı: 2016/21 Karar Tarihi: 16.3.2016 İt…

 

 

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

maliyeb13 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29683 Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka…

 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar e-2015-22816

yargitay13 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29683 Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden: Esas No: 2015/22816 Karar No: 2016/2702 … Yargıtay Kararı Davacı…

 

 

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)

calisma_bakanligi13 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29683 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan: 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayı…

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleri13 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29683 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8698)

bkk13 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29683 Karar Sayısı: 2016/8698 Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar…

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

meb12 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29682 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mill..

 

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

maliyeb10 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29680 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gaz…

 

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

hazine10 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29680 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayım…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark