Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar E.2015/13288

yargitay12 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29799 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden: ESAS NO : 2015/13288 KARAR NO : 2015/12371 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ :…

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar E.2015/13187

yargitay12 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29799 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden: ESAS NO    : 2015/13187 KARAR NO : 2015/12372 YARGITAY İLAMI MAHKEMESi…

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2016/2

mm11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: YEM…

 

BKK 2016/9094 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar

bkk11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı : 2016/9094 Tasarım faaliyeti alanları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bili…

 

BKK 2016/9093 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar

bkk11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı: 2016/9093 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkı…

 

BKK 2016/9091 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar

bkk11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı : 2016/9091 Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan…

 

BKK 2016/9092 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar

bkk10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Karar Sayısı : 2016/9092 Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu…

 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

sanayi10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE…

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

sanayi10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmala…

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 15)

maliyeb10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 25/8/2014 tarihli ve 29099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suç…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/3)

tcmb10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de y…

 

6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

bkkBu Kanun Hakkında Açıklayıcı Makaleler – Yatırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin Kanun Düzenlemesinde Mükelleflere Sağlanan Haklar/İmtiyazlar – İz..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark