Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Yatırım Teşvik Belgesi Elektronik 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Ekonomi Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ekonomi…

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

6502 Sayılı Kanun Uzlaşma Yönetmeliği 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Daya…

 

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı…

 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…

 

SGK Genelgesi 2018/17 – Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma

SGK Genelgesi 2018/17 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 26431140-207.02-E.4984245 Tarih: 29/05/2018 Konu…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi 4 29 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30435 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/2/201…

 

VUK 499 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)

Vergi Usul Tebliği 499 29 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30435 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli v…

 

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları 5 29 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30435 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27…

 

Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması

Amortisman Oranı Yarısı Makine ve Teçhizatların Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması ÖZET: Amortisman tabi makina…

 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği 1 26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30432 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: I- AMAÇ,…

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar BKK 2018/11597

2018 Bağımsız Denetime Tabi Şirketler 26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30432 Karar Sayısı : 2018/11597 Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Şirketleri…

 

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

7143 Sayılı Kanun Gümrük Tebliği 26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30432 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebli..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark