Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı 04 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31679 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Marka Olarak “Türkiye” İbaresi…

 

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 04/12/2021 04 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31679 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenlem…

 

 

SGK Genel Yazı – Yurt dışına Tebliğ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-010.06.01-36219799 Tarih: 03.12.2021 Konu: Yurt dışına T…

 

Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisinin İade Edilmesine İlişkin Başvuru Dilekçeleri İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı İle Alınmaya Başlanmıştır.

Tarımsal Destek Ödemeleri GV Kesintisi İadesi Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisinin İade Edilmesine İlişkin Başvuru D…

 

 

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2021/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2021/23 03 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31678 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Engelli Hakları İzl…

 

 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874)

 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesi (Karar Sayısı: 4874) 03 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31678 Karar Sayısı: 4874 Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenle… 

 

 

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

 

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izley…

 

İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde Harç Bedeli

 

İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde Harç Bedeli İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde İhale Bedeli Üzeri…

 

Ağır Hastalığı Bulunan veya Doğum Yapan Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması – VUK Sirküleri/137

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/137 Konusu: Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmes…

 

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2021/37 – Vergi Ziyaı Cezalı KDV İle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Terkini

 

01 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31676 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2021/37 Karar Sayısı: 2021/63 Karar Tarihi: 22/9/2021…

 

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ

 

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Veri Paylaşım Servisleri 01 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31676 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: B…

 

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.e)

 

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar (III-52.3.e) 01 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31676 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 3/1/… 

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark