COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

COVID-19 Kamu Çalışanları İlave Tedbirler 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076  (1. Mükerrer) Cumhurbaşkanlığından: Konu: COVID-19 Kapsamında…

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teknoparklara Kira Düzenlemesi Geldi

Teknoparklara Kira Düzenlemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Covid-19 salgın riski nedeniyle aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Sanayi ve Tek…

 

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076 Karar Sayısı: 2279 Ekli “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV 2278 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076 Karar Sayısı: 2278 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değe…

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliği (Sıra No: 3) 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…

 

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği 20 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31074 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 20/03/2020 20 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31074 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 14/5/2015 ..

 

2020 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

2020 Kısa Çalışma Ödeneği Kısa Çalışma Uygulaması  Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma süre…

 

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye…

 

EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru

EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/9)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2020/9 18 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 31072 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 …

 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İhracat 2020/5 18 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 31072 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/6/2006 tari…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark