2020 Değerli Kağıtlar – Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64)

2020 Değerli Kağıtlar 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Te…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerre…

 

31 Aralık 2019 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

31 Aralık 2019 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI – İ…

 

2020 Vergi Takvimi

2020 Vergi Takvimi Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan 2020 Yılı Vergi… 

 

31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (3. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI – İ…

 

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (1. Mükerrer) Kanun No: 7197 Kabul Tarihi: 21 Aralık 2019 BİRİN…

 

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 TEBLİĞLER — İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve T… 

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)

4760 Sayılı Kanun 12 nci Maddesi (3) Numaralı Fıkrası 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1952 4760 say…

 

2020 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2020 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri 2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ÖZET:…

 

2020 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 1951)

2020 Türk Gümrük Tarife Cetveli 30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30994 (1. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1951 Ekli “İstatistik…

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri 30…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Süre Uzatımı 30 Aralık 2019 Tarihli Resm…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark