2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – (01 Ocak 2020- 30 Haziran 2020)

2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ÖZET: 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harc…

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler Usûl ve Esaslar 10 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31035 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:…

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler 10 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31035 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ KISIM Genel H…

 

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3)

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları 10 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31035 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Amaç ve kaps… 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği 7 09 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31034 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…

 

2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 09 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31034 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac… 

 

Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3 – Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı

Söz konusu Kanunun 47 nci maddesine göre verilmesi gereken Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden alınan prim ve hizmete ilişkin bilgilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dönülen hata mesajları incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Faktoring şirketlerinin kuruluşunda nakden ödenecek sermaye tutarının artırılması, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişi ve gelişmesi ile birlikte yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca genel kurula sunulan faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Muhasebat Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 06 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31031 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve k…

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliği 2 05 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31030 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark