Doğum izni parasını kim öder? DOĞUM İZNİ PARASININ ŞARTLARI

5510 sayılı kanunun 18. maddesine göre;

İş Sağlığı İş Güvenliği Hakkında Önemli Bilgi

İşverenin yükümlülüğü (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

Bir Şirkette Ortak Olan Kişinin Diğer şirketteki Ortaklıkları

Makalemiz 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ortaklık ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen ve de düzenleyen “Rekabet Yasağı” konusuna ilişkindir.

Başımız Sağolsun

K.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucusu ve Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümü Hepimizi Üzüntüye sevk etmiştir.Başımız Sağolsun

Gayri Menkul Sermaye İradı

Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını aşanlar, ¨ İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını aşanlar, ¨ Bir takvim yılı içinde elde ettiği tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan  sermaye iratları toplamı GVK’nun 86/1-d bendinde belirtilen tutarı aşanlar, ¨ Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler. Eşler ve çocukların kira gelirleri ayrı beyanname ile beyan edilir. Yukarıda belirtilen mükellefler, kira gelirlerini, “beyana tabi geliri sadece  sermaye iradından ibaret olanlar için” hazırlanmış olan yıllık gelir vergisi beyannamesi (1001 B) ile beyan edeceklerdir. Beyana tabi geliri ile birlikte aşağıdaki gelirlerin de elde edilmesi halinde, yukarıda belirtilen beyanname doldurulur ve sadece kira geliri beyan edilir. ¨ Tevkifata tabi tutulmuş mevduat faizleri, repo gelirleri, özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları ile menkul kıymetler yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları, ¨ Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, ¨ Gerçek usulde tespit edilmeyen zirai kazançlar, ¨ İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar.

Torba Yasası Uzayacakmı

Torba yasasının uzaması ile ilgili Alo maliye sitesinde anket başlamıştır.

Aile Sigortası

Bir yıla yakın bir süredir konuşuyoruz aile yardımı sigortasını. Yolda tanıyan okurum veya TV programlarımın müdavimi izleyiciler “Resul bey, bu aile yardımı sigortasını da yaz, nedir, ne değildir merak ediyoruz.” diyorlar….

E BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Artık SMMM mesteklaşlar Mükellefleriyle yaptıkları sözleşmelere dikkat etmesi lazım.

 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi

Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İstanbul Hafta Sonuna Kadar Yağmurlu

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde pkklıların saldırısında şehit olan askerlerden Aydınlı er 21 yaşındaki Mehmet Ali Tosun ailesine gönderdiği komando kıyafetli fotoğrafta şu şiir yer aldı: Olur ya bir çatışmada ölürsem / Arkamdan yas tutmayın / Bırakın toprağımda rahat uyuyayım / Bedenimden elbisemi çıkartmayın / Onlar benim gururumdu

ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM.

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark