E BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Artık SMMM mesteklaşlar Mükellefleriyle yaptıkları sözleşmelere dikkat etmesi lazım.

 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi

Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İstanbul Hafta Sonuna Kadar Yağmurlu

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde pkklıların saldırısında şehit olan askerlerden Aydınlı er 21 yaşındaki Mehmet Ali Tosun ailesine gönderdiği komando kıyafetli fotoğrafta şu şiir yer aldı: Olur ya bir çatışmada ölürsem / Arkamdan yas tutmayın / Bırakın toprağımda rahat uyuyayım / Bedenimden elbisemi çıkartmayın / Onlar benim gururumdu

ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM.

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark