Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul 08 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31121 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 6/6/2018 tarih…

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru

Kurumumuza Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru Bilindiği üzere 23/03/2020 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde i…

 

2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKAN SUNUŞU Sosyal güvenlik,…

 

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik 07 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31120 Bankacılık Düzenleme ve Den…

 

İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2483)

İçişleri Bakanlığı Kararı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 30 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31114 (Mükerrer) Karar Sayısı: 2483 Ekli “İçişleri Ba…

 

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480)

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi 30 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31114 Karar Sayısı: 2480 Ekli “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının… 

 

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Us…

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 25 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31109 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli…

 

1 Milyon İstihdam Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu

1 Milyon İstihdam Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu 1 Amaç ve Kapsam Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen va…

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

2020 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Ticaret Bakanlığından: DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR MADDE 1– 95/7623 sayılı ihracat Rejimi… 

 

Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2477)

Bireysel Emeklilik Yabancı Para Katkı Payı 24 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31108 Karar Sayısı: 2477 Ekli “Bireysel Emeklilik Sistemine Yabanc…

 

Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul ve Esasları Açıklandı

Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği ÖZET: 1) 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshe…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark